Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszych informatycznych systemów zarządzania logistycznego. Poniżej przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych Klientów. Dowiedzą się Państwo m.in. jak wygląda proces wdrażania systemu oraz jakie wymagania należy spełnić przez rozpoczęciem instalacji. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści dostarczą Państwu wszystkich niezbędnych informacji.

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, zatrudniających minimum 5 magazynierów.

W najlepszym przypadku trwa 2 miesiące. Ale nie ma co się śpieszyć, należy dobrze przygotować audyt i wdrożenie, zaowocuje to późniejszym, płynnym startem produktywnym.

Tak, audyt jest niezbędny, ponieważ procesy magazynowe różnią się w każdym przedsiębiorstwie. Taka analiza wskaże obszary, które wymagają poprawy, oraz zidentyfikuje i scharakteryzuje wąskie gardła.

Przy wdrożeniu systemu niezbędne jest również oznaczenie magazynu, sieć teleinformatyczna, serwer

Z każdym Systemem ERP, TMS, MES. Wszystko zależy od funkcjonalności jakie wymaga przedsiębiorstwo, a które są opisane w audycie, łącznie ze sposobem integracji.Mamy doświadczenie integracji z systemami wiodących producentów na rynku polskim.

System wpisuje się do każdego magazynu, czy niskiego, czy wysokiego składu. Nie istotna jest ilość pomieszczeń, budynków, czy sposób ustawienia regałów, czy sposobie składowania.

Najczęściej podpisujemy umowę na asystę powdrożeniową, dzięki temu firma ma dostęp do najnowszych aktualizacji i szybką reakcję na zgłaszane usterki, błędy krytyczne są realizowane w trybie natychmiastowym

W trakcie uruchomienia, przez 2 tygodnie dedykowani programiści są do dyspozycji tylko firmy w której jest takie wdrożenie. W okresie późniejszym w zależności jak jest to uzgodnione w umowie serwisowej.

Najczęściej szkolimy liderów, żeby nie komplikować pracy całego magazynu. Szkolenie nowego pracownika na systemie pracującym już 6 miesięcy trwa do 1 dnia roboczego.

Gwarancja dotyczy poprawności działania funkcjonalności, a nie błędów ludzkich podczas eksploatacji systemu. W pierwszej kolejności obsługiwani są klienci z aktywną umową serwisową.

Korzyści się różnią w zależności od specyfiki firmy i wąskich gardeł. W zależności również jaki obszar obejmuje wdrożenie często zdarzają się oszczędności na innych stanowiskach pozamagazynowych.

Ułatw pracę swojej firmy za pomocą systemu Best New Solutions!